Komplexní vyšetření ucha a sluchu v ambulantní i klinické praxi pediatra a ORL lékaře

11. mezioborové sympozium
25. - 26. listopadu 2022

Změna termínu sympozia

Milé kolegyně, vážení kolegové,

na základě domluvy organizátorů s vedením pediatrických společností je 11. mezioborové sympozium Komplexní vyšetření ucha – otoskopie a vyšetření sluchu v ambulantní i klinické praxi pediatra a ORL lékaře (10.-11.9.2021) přesunuto na 25. - 26. listopadu 2022. Současné registrace byly zrušeny, registrační poplatek navrácen. S novým termínem sympozia budou i znovuotevřeny registrace.

Za případné komplikace se omlouváme.


Milé kolegyně, vážení kolegové,

vyšetření ucha a sluchu novorozenců a dětí tvoří neoddělitelnou část činnosti pediatra, ORL lékaře, foniatra a audiologa. Diagnostika středoušního zánětu a nedoslýchavosti, terapie vyžadují zapojení a spolupráci odborníků mnoha lékařských profesí.

Mezioborové pracovní sympozium nabídne účastníkům ucelené informace na uvedenou problematiku z pohledu všech odborností, jichž se diagnostika a terapie týká. Lektory jsou odborníci z oborů otorinolaryngologie, foniatrie, audiologie, radiologie, genetiky a pediatrie. Teoretická část sympozia je doplněna o praktické ukázky a nácvik diagnosticko-terapeutických metod.

Cílem sympozia je poskytnout účastníkům interdisciplinární pohled na vyšetření ucha a sluchu u dětí a novorozenců, formou „Jak to dělám já“ ukázat správné postupy a upozornit na možné chyby a omyly. Sympozium je určeno především pro pediatry a otorinolaryngology.

Doufáme, že pro Vás sympozium bude přínosem, a těšíme se na Vaši účast.

prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
doc. MUDr. Petr Čelakovský, Ph.D.
MUDr. Michal Černý, Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové