Komplexní vyšetření ucha a sluchu v ambulantní i klinické praxi pediatra a ORL lékaře

11. mezioborové sympozium
25. - 26. listopadu 2022

Kontakt

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581 500 05 Hradec Králové
tel. +420 495 832 464
E-mail: sympozium@orlfnhk.cz
WWW: http://otologie-pro-pediatry.orlfnhk.cz
WWW 2: http://www.fnhk.cz/orl