Komplexní vyšetření ucha a sluchu v ambulantní i klinické praxi pediatra a ORL lékaře

11. mezioborové sympozium
25. - 26. listopadu 2022

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice
Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Ostrava
Fakultní nemocnice Ostrava, Lékařská fakulta, Univerzita Ostrava

pořádají

11. mezioborové sympozium

Komplexní vyšetření ucha – otoskopie a vyšetření sluchu
v ambulantní i klinické praxi pediatra a ORL lékaře

Termín: 25. - 26. listopadu 2022
Učebny Psychiatrické kliniky
Fakultní nemocnice, Hradec Králové

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.