Komplexní vyšetření ucha a sluchu v ambulantní i klinické praxi pediatra a ORL lékaře

11. mezioborové sympozium
25. - 26. listopadu 2022

Ubytování

Ubytování si každý úcastník sympozia řeší individuálně.

Možnosti ubytování: