Komplexní vyšetření ucha a sluchu v ambulantní i klinické praxi pediatra a ORL lékaře

11. mezioborové sympozium
10. - 11. září 2021

Ubytování

Ubytování si každý úcastník sympozia řeší individuálně.

Možnosti ubytování: