Komplexní vyšetření ucha a sluchu v ambulantní i klinické praxi pediatra a ORL lékaře

11. mezioborové sympozium
termín bude upřesněn

Závazná registrace

Počet účastníků: 70 (z toho 34 volných míst)

Účastnický poplatek:

Registrace do 1. 7. 2021 2500 Kč
Registrace od 2. 7. 2021 3300 Kč


Ceny jsou včetně 21 % DPH. Storno poplatek po 15. 7. 2021 je 750 Kč. Před tímto datem se zaplacená částka vrací ponížená o manipulační náklady 150 Kč. Po 5. 8. 2021 je storno poplatek 100 %.

V ceně registračního poplatku jsou zahrnuty odborný program, textové podklady přednášek, občerstvení o přestávkách, oběd (pátek). Společenská večeře (U Královny Elišky) v ceně 400 Kč se hradí zvlášť. Ubytování si každý účastník zajišťuje a hradí samostatně.
Částka se hradí bankovním převodem. Registrace se stává platnou teprve v okamžiku uhrazení registračního poplatku, potvrzení o úhradě musí být doručeno do 3 pracovních dnů od registrace.

Deadline pro registraci vypršel. Registrace jsou uzavřeny. Děkujeme za pochopení.
Titul před:     Příjmení:     Jméno:     Titul za: 
Datum narození: den měsíc rok
Odbornost: Lékař
Nelékař
Email: Email (kontrola): 
Kontaktní telefon: 

Pracoviště:
Název:
Ulice a číslo:
Město: PSČ:
Společenská večeře 10. 9. 2021 (cena 400 Kč)

Všichni účastníci obdrží tištěný doklad o zaplacení (daňový doklad) v den teoretické části sympozia při prezenci na místě.