Komplexní vyšetření ucha a sluchu v ambulantní i klinické praxi pediatra a ORL lékaře

11. mezioborové sympozium
25. - 26. listopadu 2022

Program sympozia

Pátek 25. 11. 2022, 12:00 - 18:00

12:00 - 13:00    Registrace

13:00 - 13:15    Zahájení sympozia

13:15 - 14:45    Vyšetření ucha – otoskopie
moderátor panelu: V. Chrobok

Anatomie a fyziologie sluchového orgánu (A. Švejdová)
Pohled na bubínek, bubínková dutina – anatomické poznámky (V. Chrobok)
Otoskopie, pneumatická otoskopie, otomikroskopie (J. Vodička)
Typické otoskopické nálezy (L. Školoudík)
Akutní hnisavý středoušní zánět (K. Zeleník)
Retrakční kapsy (J. Šatanková)
Sekretorická otitida (L. Školoudík)
Rozlišení akutního zánětu zevního a středního ucha (P. Komínek)
Jak to dělám já: Diagnostické postupy, chyby a omyly (V. Chrobok)

14:45 – 15:15    Přestávka

15:15 – 16:15    Vyšetření sluchu
moderátor panelu: P. Komínek

Základní metody vyšetření sluchu (J. Dršata)
Audiometrie tónová a slovní (J. Mejzlík)
Otoakustické emise (L. Školoudík)
Tympanometrie (P. Čelakovský)
BERA vyšetření („není BERA jako BERA“) (J. Dršata)
Vizuálně posílená audiometrie (J. Krtičková)
Jak to dělám já: Diagnostické postupy, chyby a omyly (P. Komínek)

16:15 – 16:35    Přestávka

16:35 – 18:00    Péče o nedoslýchavé dítě
moderátor panelu: J. Dršata

Screening sluchu novorozenců (P. Komínek)
Screening sluchu předškolních dětí (V. Chrobok)
Pohled PLDD na screening sluchu (E. Svobodová)
Genetické vyšetření (M. Šenkeříková)
Zobrazovací vyšetření (J. Dědková)
Management péče o nedoslýchavého novorozence (J. Krtičková)
Management péče o nedoslýchavé dítě (J. Dršata)
Jak to dělám já: Terapeutické postupy, chyby a omyly (J. Dršata)

18:00    Ukončení teoretické části sympozia

19:30    Společenský večer (Restaurace u Královny Elišky, mapa)

Sobota 26. 11. 2022, 8:00 - 11:30 Workshop

Na každém pracovišti 15 minut, 7 školenců

1. Sluchadlo a kochleární implantát (K. Zeleník, P. Komínek)
2. Otoskopie, pneumatická otoskopie (L. Školoudík)
3. Otomikroskopie (J. Vodička)
4. Endoskopie ucha flexibilní a rigidní (J. Šatanková)
5. VRA (E. Čelakovská)
6. Čištění zevního zvukovodu, trepanační dutiny a výplach ucha (P. Kordač, J. Mejzlík)
7. Otoakustické emise, screening ABR (M. Homoláč, J. Krtičková, L. Bilinová)
8. BERA (J. Dršata)
9. Tónová audiometrie, tympanometrie (M. Hloušková)
10. Otosim (P. Čelakovský)
11. Sluchová zkouška řečí, ladičkové zkoušky (A. Švejdová)
12. CT a MR spánkové kosti (J. Dědková, J. Kopřiva)

V programu ještě může docházet k úpravám. Děkujeme za pochopení.