Komplexní vyšetření ucha a sluchu v ambulantní i klinické praxi pediatra a ORL lékaře

11. mezioborové sympozium
25. - 26. listopadu 2022

Lektoři

Bilinová Lenka
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Čelakovská Eva
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové

doc. MUDr. Čelakovský Petr, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Černý Michal, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Dědková Jana
Radiologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Dršata Jakub, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Hloušková Miroslava
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Homoláč Michal
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové

prof. MUDr. Chrobok Viktor, CSc., Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové

prof. MUDr. Komínek Pavel, Ph.D., MBA
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Ostrava

MUDr. Kopřiva Jan
Radiologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Kordač Petr
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Krtičková Jana
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Mejzlík Jan, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Eva Svobodová
PLDD, Hradec Králové

MUDr. Šatanková Jana, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Šenkeříková Maria
Oddělení lékařské genetiky, Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Školoudík Lukáš, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Švejdová Anna
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Vodička Jan, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice

doc. MUDr. Zeleník Karol, Ph.D.
Otorinolaryngologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava